نمایش 1–9 از 68 نتیجه

نمایش 9 24 36

جعبه پذیرایی – کد D255

جعبه پذیرایی – کد D255 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 21 و عرض 11 و ارتفاع 11 است.

جعبه پذیرایی – کد J275

جعبه پذیرایی – کد J275 از جنس مقوای مقوای دوبلکس بهداشتی، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 22 و عرض 13 و ارتفاع 9 است.

جعبه پذیرایی – کد J276

جعبه پذیرایی – کد J276 پکیج درست کردن برای مواد خوراکی در بسیاری از رستوران‌ها رویدادها و مراسمات استفاده می‌شود.

جعبه نوشابه – کد D290

جعبه نوشابه – کد D290 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی و چاپ افست است. ابعاد آن به طول 17 و عرض 9 و ارتفاع 14 است.

جعبه حلوا تشریفات – کد J135

جعبه حلوا تشریفات – کد J135 از جنس مقوای ایندربرد و چاپ افست است. ابعاد آن به طول 32 و عرض 9.5 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 36cm – کد D037

جعبه غذا 36cm – کد D037 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35.5، عرض 22.5 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 34cm – کد D045

جعبه غذا 34cm – کد D045 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 40cm – کد D044

جعبه غذا 40CM - کد D044 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 35cm – کد D040

جعبه غذا 35cm – کد D040 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.