نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

جعبه همبرگر درب از بالا 14 – کد B108

جعبه همبرگر درب از بالا 14 – کد B108 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول و عرض 14 و ارتفاع 7 است.

جعبه همبرگر بشقاب شو – کد B112

جعبه همبرگر بشقاب شو – کد B112 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن ه طول و عرض 15 و ارتفاع 7.5 است.

جعبه همبرگر بشقاب شو – کد B113

جعبه همبرگر بشقاب شو – کد B113 از مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ آن است است. ابعاد آن به طول و عرض 13 و ارتفاع 7.5 است.

جعبه همبرگر کشویی – کد B114

جعبه همبرگر کشویی – کد B114 از مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ افست است. ابعاد آن به طول و عرض 12 و ارتفاع 8 است.

جعبه همبرگر دکمه دار قفل شو – کد B118

جعبه همبرگر دکمه دار قفل شو – کد B118 از جنس قوای دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ افست است. ابعاد آن به طول و عرض 13.5 و ارتفاع 9.5 است.

جعبه همبرگر قفل شو – کد B119

جعبه همبرگر قفل شو – کد B119 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول و عرض 14 و ارتفاع 8 است.

جعبه همبرگر قفل شو – کد B120

جعبه همبرگر قفل شو – کد B120 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول و عرض 12 و ارتفاع 8 است.

جعبه همبرگر بشقاب شو – کد B262

جعبه همبرگر بشقاب شو – کد B262 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول و عرض 12 و ارتفاع 8 است.

جعبه همبرگر دو تکه بشقاب شو – کد B263

جعبه همبرگر دو تکه بشقاب شو – کد B263  از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول و عرض 12 و ارتفاع 8 است.