نمایش 1–9 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

جعبه سیب زمینی قیفی 18 – کد F142

قیف سیب زمینی 18 از جنس ورق تحریر ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول و عرض 6 و ارتفاع 17.5

جعبه سیب زمینی کشویی 19 – کد F143

جعبه سیب زمینی کشویی 19 از جنس دوبلکس بهداشتی، ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول 19، عرض 8 و ارتفاع 5 است.

سینی سیب زمینی سالنی 10 – کد F144

سینی سیب زمینی سالنی 10 از جنس مقوای ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول 9.5، عرض 6.5 و ارتفاع 4 است.

جعبه سیب زمینی هرمی 5 – کد F149

جعبه سیب زمینی هرمی 5 از جنس مقوای ایندربورد و دوبلکس بهداشتی و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول و عرض 5 و ارتفاع 11 است. 

سینی سیب زمینی سالنی 13 – کد F150

سینی سیب زمینی سالنی 13 از جنس مقوای ایندربورد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول 12.5، عرض 9.5 و ارتفاع 4.5 است.

جعبه سیب زمینی هرمی 7 – کد F156

جعبه سیب زمینی هرمی 7 از جنس مقوای ایندربورد، دوبلکس بهداشتی و چاپ آن افست است.ابعاد آن به طول و عرض 7 و ارتفاع 9 است. 

جعبه سیب زمینی درب هلالی 11 – کد F158

جعبه سیب زمینی درب هلالی 11 از جنس مقوای ایندربورد، دوبلکس بهداشتی و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول و عرض 11 و ارتفاع 6 است.

جعبه سیب زمینی درب دارویی 14 – کد F163

جعبه سیب زمینی درب دارویی 14 از جنس ایندربورد، دوبلکس بهداشتی و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول 14، عرض 10 و ارتفاع 7 است.

جعبه سیب زمینی درب دارویی 12 – کد F169

جعبه سیب زمینی درب دارویی 12 از جنس ایندربورد، دوبلکس بهداشتی و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول 12، عرض 8 و ارتفاع 7 است.