نمایش 1–9 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

جعبه غذا 36cm – کد D037

جعبه غذا 36cm – کد D037 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35.5، عرض 22.5 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 34cm – کد D045

جعبه غذا 34cm – کد D045 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 40cm – کد D044

جعبه غذا 40CM - کد D044 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 35cm – کد D040

جعبه غذا 35cm – کد D040 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.

سینی با جالیوانی دوتایی 30cm – کد D053

سینی با جالیوانی دوتایی 30cm – کد D053 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول 30، عرض 19 و ارتفاع 5 است. 

جعبه غذا 41cm – کد D052

جعبه غذا 41cm – کد D052 از جنس وبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 41، عرض 18 وارتفاع 4 است.

جعبه غذا 28cm – کد D047

جعبه غذا 28cm – کد D047 از جنس مقوای وبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست و فلکسو است. ابعاد آن به طول 27.5، عرض 15.5 و ارتفاع 7 است.

جعبه قاشق و چنگال 19cm – کد Q177

جعبه قاشق و چنگال 19CM – کد Q177 بسیاری از رستوران‌ها برای تحویل سفارشات غذای خود و همچنین برای نشان

جعبه غذا دو تکه طلق دار 40cm – کد D077

جعبه غذا دو تکه طلق دار 40cm – کد D077 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، پشت طوسی و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول 40، عرض 21 و ارتفاع 4 است.