نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

جعبه غذا 36cm – کد D037

جعبه غذا 36cm – کد D037 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35.5، عرض 22.5 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 34cm – کد D045

جعبه غذا 34cm – کد D045 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.

سینی با جالیوانی دوتایی 30cm – کد D053

سینی با جالیوانی دوتایی 30cm – کد D053 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد و چاپ آن افست است. ابعاد آن به طول 30، عرض 19 و ارتفاع 5 است. 

جعبه غذا 41cm – کد D052

جعبه غذا 41cm – کد D052 از جنس وبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 41، عرض 18 وارتفاع 4 است.

جعبه غذا 28cm – کد D047

جعبه غذا 28cm – کد D047 از جنس مقوای وبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست و فلکسو است. ابعاد آن به طول 27.5، عرض 15.5 و ارتفاع 7 است.

جعبه دسته دار 15cm – کد D072

جعبه دسته دار 15cm – کد D072 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد و پشت طوسی و چاپ آن افست است. ابعاد آن به‌طول 15، عرض 12 و ارتفاع 9.5 است.

جعبه سوخاری دسته دار – کد J346

نوع چاپ جعبه سوخاری دسته دار – کد J346 از جنس دوبلکس بهداشتی، ایندربورد، E فلوت و چاپ آن افست و سلیک است. ابعاد آن به طول 17.5، عرض 10.5 و ارتفاع 10 است.

جعبه سوخاری دسته دار – کد J347

نوع چاپ جعبه سوخاری دسته دار – کد J347 از جنس دوبلکس بهداشتی، ایندربورد، E فلوت و چاپ آن افست و سلیک است. ابعاد آن به طول 17.5، عرض 10.5 و ارتفاع 10 است.