نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

جعبه غذا 36cm – کد D037

جعبه غذا 36cm – کد D037 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35.5، عرض 22.5 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 34cm – کد D045

جعبه غذا 34cm – کد D045 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 40cm – کد D044

جعبه غذا 40CM - کد D044 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 35cm – کد D040

جعبه غذا 35cm – کد D040 از جنس مقوای دوبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 35، عرض 24 و ارتفاع 6 است.

جعبه غذا 41cm – کد D052

جعبه غذا 41cm – کد D052 از جنس وبلکس بهداشتی، ایندربرد، E فلوت و چاپ آن افست، فلکسو است. ابعاد آن به طول 41، عرض 18 وارتفاع 4 است.